این کتاب مطابق با سر فصل دانشگاه فرهنگیان تالیف شده و قابل استفاده برای معلمان گرامی(به ویژه آموزگاران)، مربیان محترم بهداشت، دانشجویان رشته های مرتبط در دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه ها اعم از دولتی، آزاد و پیام نور می باشد‌. گفتنی است که این کتاب در هفته آینده وارد بازار خواهد شد و نویسنده آن میلاد ریحانپور و دکتر اناری نژاد و دکتر علی برزی می باشد که قسمتی از ابتدای کتاب برای آشنایی بیشتر در اختیار کاربران قرار می گیرد. کتاب سلامت، بهداشت و صیانت از محیط زیست مرجع کاملی برای آنچه که باید یک معلم در زمینه های بهداشت و سلامتی بداند، می باشد. جهت آگاهی از محتوای کلی کتاب، به فایل پیوست شده، مراجعه نمایید.