قرارداد استفاده از سرویس هایگروه فناوری اطلاعات رایا سرور (انفورماتیک رایاسرور)

 

 

فصل اول : تعاريف

1.1 خريدار کسي است که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس مي نمايد.

1.2 سرويس : هر يک از خدمات ثبتي، نرم افزاري، فني وارتباطي قابل ارائه توسط شرکت

1.3 پرتال کاربران : وبگاهي به آدرس client.rayaserver.ir که خريدار در آنجا حساب داشته و از طريق اين حساب مي تواند فهرست سرويسهاي خود را مشاهده؛ آنها را تمديد نموده يا ارتقا دهد
 و مشخصات خريدار در آنجا ثبت شده و قابل ويرايش و بروز رساني است

1.4 پرتال پشتيباني : وبگاهي به آدرس http://rayaserver.ir/client/submitticket.php که کليه مکاتبات الکترونيکي و ايميل هاي خريداران و ساير کاربران با شرکت در آنجا ثبت و از طريق شماره تيکت قابل پيگيري است

1.5 تعرفه : فهرست کامل سرويس هاي قابل ارائه همراه با ويژگي ها ومحدوديتها وقيمتها به نحوي که خريدارکاملا آگاه گردد.

1.6 Spam (هرزنامه) : ارسال ايميل به فردي بدون اينکه گيرنده بخواهد.

1.7 Spam Cop : وب سايت شناسائي ومقابله با Spam ( Spamcop.net )

1.8 IDC : مرکز خدمات داده اي اينترنت Internet Data Center

1.9 تحويل خدمات : ارائه شناسه يا کلمه عبور استفاده از سرويسهاي خريداري شده ويا اعلام انجام ساير خدمات بر اساس فاکتور يا قرارداد بين خريدار و شرکت

1.10 کاربر وب سايت : کليه اشخاصي که از سراسر دنيا وب سايت خريدار را مشاهده و مرور مي کنند.

1.11 منابع RAM: ميزان استفاده از حافظ اصلي سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدار سرويس دهي مي کنند بر حسب مگابايت وقتي که کاربران آن سايت درحال استفاده ومشاهده آن سايت مي باشند.

1.12 منابع CPU: ميزان استفاده ازپردازنده سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدارسرويس دهي مي کنند جهت پردازش درخواست ها واجراي کدهاي ديناميک آن سايت نسبت به کل توان پردازنده سروربه 
صورت درصد وقتي که کاربران آن سايت در حال استفاده ومشاهده آن سايت مي باشند.

1.13 Diskspace: ميزان فضايي که براي ذخيره کليه فايلهاي خريداراعم ازوب سايت ، ايميلها ، پايگاه هاي داده و همچنين لاگهاي آنها توسط يک وب سايت مصرف مي گردد.

1.14 Bandwidth: ميزان رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرورجهت نمايش وعملکرد يک وب سايت بر حسب مگابيت بر ثانيه. همچنين ميزان ردوبدل اطلاعات بين دوسرور در صورتي که اين اطلاعات به
 منظور سرويس دهي به کاربران آن وب سايت باشد.

1.15 Data Transfer: ميزان تجمعي رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرور يا سرورهاي سرويس دهنده به وب سايت خريداربرحسب مگابايت در 30 روز گذشته.

بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومي سرور در شبکه اينترنت در حداقل 2 نقطه مختلف از دنيا بسته به سرويسهاي مختلفي که روي يک سرور قراردارد بايد پاسخ تستهاي زير مثبت باشد :

1. وب سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت 80 ازطريق telnet

2. ايميل سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت 25 يا 110ازطريقtelnet

3. ديتابيس سرور: پاسخدهي سرور روي پورتms sql server وmy sql

1.16 Uptime: نسبت ميزان زماني که کليه سرويسهاي سرويس دهنده به وب سايت خريدار درشبکه اينترنت بالا مي باشند به کل مدت قرارداد سرويس دهي به درصد، در صورتي که وب سايت يا برخي از سرويسها
 به دليل عدم رعايت بندهاي اين قرارداد به حالت تعليق درآيند در اين زمان محاسبه نمي شود .

 

فصل چهارم : تغييرات
4.1 تغييرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از خدمات شرکت تابعي است از قوانين جمهوري اسلامي ايران وساير قوانين بين المللي و توافقات مجامع بين المللي ناظر بر سرويسهاي
قابل ارائه شرکت و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين وماهانه امکان تغيير دارند، شرکت حق تغييرات آتي در توافقنامه را بر خود محفوظ مي داند
ونسخه توافقنامه بروز شده را از طريق لينک به صفحه توافقنامه در وب سايت شرکت در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا شرکت مسئوليتي نسبت به اطلاع رساني نفر به نفر درخصوص
 تغييرات احتمالي نداشته وخريدار مي بايست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سايت شرکت کنترل نمايد.

4.2 تغييرات تعرفه :

4.2.1 در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، خريدار در صورت تمايل به ارتقا در سرويس فعلي خود موظف به رعايت قيمتهاي جديد خواهد بود . ليکن خدمات خريداري شده با تعرفه قبلي
 تا پايان دوره آن ارائه مي گردد.

4.2.2 هزينه هاي کارشناسي نيروي فني ويا ساير خدماتي که درهنگام استفاده از يک سرويس اوليه خريداري شده مورد نياز واقع مي گردد تابع تعرفه روز درخواست جديد خريدار مي باشد .

4.2.3 ارتقا سرويس ميزباني از يک سرويس به سرويس بالاتر انجام مي گيرد و هزينه آن معادل هزینه مابه التفاوت به ازای زمان باقی مانده از سرویس مي باشد.

4.2.4 سرويسهاي خريدار بنا به درخواست خریدار تنزل داده می شود .

4.2.5 تغييرات تعرفه از طريق وب سايت منعکس شده وخريدار موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد مي باشد مگر اينکه پيش فاکتور مهلت داري در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه
 براي وي صادر گشته باشد .

4.3 تغييرات فني : شرکت براي بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فني، سخت افزاري، نرم افزاري يا شبکه اي را در سرويسهاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتي که سرويس خريدار را تحت
تاثير قرار مي دهد شرکت موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات ، از طريق وب سايت شرکت، پرتال کاربران يا پرتال پشتيباني ويا ارسال خبر نامه به آدرس
Email خريداران
 اطلاع رساني نمايد. خريدار موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد.

هرگاه به دليل موارد ضروري، شرکت امکان اطلاع رساني را از دست بدهد ويا فوريتهاي فني وي را ناچار به اين امر نمايد مسئوليتي براي اطلاع رساني زمان ونحوه تغييرات نخواهد داشت
 ضمناخريدار به شرکت وکالت مي دهد تا درزمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفي سرويس اقدام به انجام فعاليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري روي سرورهاي اختصاصي و سرويسهاي ميزباني آن نمايد.

4.4 تغييرات مالکيت

تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتبي خريدار يا نماينده وي ويا ارسال ايميل درخواست مذکور از طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربري در پرتال کاربران انجام ميگردد.

4.4.1 شرکت در راستاي حفظ حقوق خريداران خود حق دارد مدارک شناسايي متقاضي تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وي و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت دارد.

4.4.2 شرکت مي تواند تا زماني که اطلاعات کافي در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدامي براي تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد.

 

فصل پنجم : تحويل خدمات

5.1 نحوه تحويل :

5.1.1 پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار، با آماده تحويل شدن سرويس خريداري شده، مراتب از طريق ايميل مندرج در پروفايل ويا برگه سرويس به خريدار اطلاع داده مي شود.
 عدم دسترسي خريدار به آدرس ايميل مورد نظر مانع تحويل سرويس نمي گردد.

5.1.2 خريدار در صورتيکه در بازه زماني حداکثر زمان تحويل، ايميل مذکوررا دريافت ننمايد موظف است حداکثر 2روز پس از پايان زمان تحويل مجاز بصورت کتبي وبا امضا نامه، مراتب
 را به بخش فروش شرکت اعلام نمايد.

5.1.3 در صورت بروز شرايط ويژه فني ويا محدوديتهايي که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا 2 برابر خواهد بود.

5.1.4 خريدار حق درخواست لغو سرويس خريداري شده تحويل نشده را تا قبل از سپري شدن 2 برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل 7 روز باشد
در صورت عدم تحويل، خريدار تا 144 روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختي خود نمي باشد.

5.1.5 شرکت مسئوليتي در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريداري شده وتحويل شده ندارد.

 

5.2 حداکثر زمان تحويل
5.2.11 حداکثر زمان تحويل براي سرويسهاي شرکت که با عنايت به شرايط عمومي کشور وبا فرض بدترين حالات ممکن است به شرح ذيل است .

 • سرور اختصاصي 14 روز کاري
 • ثبت دامنه 5روز کاري
 • سرويس ميزباني 2روز کاري
 • خدمات طراحي پوسته و وب سايت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور يا قرارداد

5.2.2 در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده، مشتري موظف به اعلام کتبي با امضا ذيل نامه به بخش فروش شرکت و دريافت رسيد ارسال مي باشد ضمن آنکه میبایست تمایل یا عدم تمایلش به تحویل سرویس را اعلام دارد.
5.2.33 پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خريدار، بدليل سلب امکان نظارتي از شرکت ، شرکت هيچ مسئوليتي نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

5.2.4 در مورد ثبت دامين هاي ir که مي بايست توسط پژوهشگاه دانشهاي بنيادي تاييد و فعال گردد با توجه به اينکه به طور کلي شرکت کنترلي در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص 
در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد شرکت نمی تواند زمانی را برای تحویل سرویس تعیین نماید.

5.2.5 در مورد ثبت دامين هاي ir، به دلیل خطا های سیستمی سامانه ثبت دامین پژوهشگاه دانشهاي بنيادي(ایرنیک)، این امکان وجود دارد که علی رغم دریافت پیغام ثبت موفق دامین، دامین ثبت و حتی رزرو نشود و عملا آزاد به ثبت توسط شخص دیگری باشد. درخواست ثبت این دامین ها در صف قرار گرفته و دوباره ارسال می شود و این روال به صورت دستی انجام می شود.
زمان ارسال به صورت دستی معمولا بین چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است و امکان ارائه زمان مشخصی وجود ندارد.
با توجه به اینکه این نقص از سامانه ثبت دامین پژوهشگاه دانشهاي بنيادي(ایرنیک) می باشد، طی این مدت، در صورت ثبت دامین توسط شخص دیگر، شرکت مسئولیتی نمی پذیرد.

5.3 تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به خريدار با مشخصات سرويس، خريدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به شرکت اعلام نموده
 و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام خريدار و فقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور
 مي باشد وزمان سرويس دهي افزايشي نخواهد يافت.

 

فصل ششم : امنيت ومحرمانگي

6.1 به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيطها ممکن است اطلاعات استراق
سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه شرکت تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي نمايد، با اين حال از جانب احتياط از خريداران مي خواهد
 که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. شرکت هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرد.

6.2 شرکت با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد.

6.3 شرکت مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي ازنرم افزارها، application ها ويا برنامه هاي مورد استفاده خريدار ندارد.

6.4 شرکت مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار وسرورهاي خود ندارد.

6.5 شرکت مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويسهاي خريدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

6.6 شرکت موظف به رعايت محرمانگي کليه داده ها و نرم افزارهاي موجود در سرويس خريدار مي باشد و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

6.7 شرکت تلاش خود را براي حصول بالاترين سطح امنيت ممکن براي حساب آنلاين خريداران انجام مي دهد از اينرو شرکت نسبت به اموري که در حيطه مسئوليت خريدار از لحاظ نگهداري
امنيت حساب خود مي باشد مسووليتي ندارد.
6.8 شرکت اجازه دارد در موارد ذیل بدون هماهنگی قبلی به محیط سرویس مشترک (هاست ، سرور مجازی ، سرور اختصاصی، سرور و ناحیه کاربری)
  ورود داشته باشد:
6.8.1 دریافت هرگونه شکایت بین المللی یا دستور قضایی
6.8.2 رفع نواقص فنی و امنیتی

 

 

فصل هشتم : فعاليتهاي غير مجاز خريدار

تخطي از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس مي شود. شرکت تنها تشخيص دهنده تخطي از شرايط مندرج مي باشد. شرکت حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس دهي را براي خود محفوظ مي دارد. زماني که شرکت از تخطي يک خريدار از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع سرويس خاطي خواهد بود همچنين شرکت در صورت لزوم حق پيگرد قانوني شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز براي خود محفوظ مي دارد. هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران يا کشور محل قرارگيري سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي گردد. شرکت هيچگونه وجهي به خريدار متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادي و معنوي وارده به شرکت، ساير مشتريان شرکت و يا IDC سرويس مورد نظر خواهد بود :

 • استفاده از نرم افزارهاي بدون رعايت حق کپي رايت ايران و بين المللي.(در صورت دریافت شکایت میبایست پاکسازی شود)
 • نصب ويا استفاده برنامه اي که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد  نظیر نرم افزارهای افزایش بازدید .
 • ارسال يا اجراي فايلهاي اجرايي مانند فايلهايي با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود اين فايلها بدون اخطار از فضاي خريدار حذف مي شود و با خريدار بر طبق ضوابط برخورد مي گردد
 • خريدار مجاز به استفاده از کدهاي مخرب مانند انواع ويروسها و يا سورس هايي که موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمي باشد.
 • استفاده از برنامه هاي ضعيف نگارشي که موجب نفوذ به سرويس وساير سرويسهاي ديگرشرکت وساير خريداران گردد.
 • وجود فايلهاي حاوي ويروس عمدا ويا سهوا در فضاي سرويس مورد خريداري
 • ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ويا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop يا سايتهاي مشابه و يا بررسي تيم فني شرکت مي باشد) حتي اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثي استفاده شده باشد.
 • تعداد ایمیلهای ارسالی در هاستهاي آلمان از طریق smtp در ساعت نباید بیش از 30 عدد باشد
 • تعداد ایمیلهای ارسالی در هاستهاي آلمان از طریق php در روز نباید بیش از 150 عدد باشد
 • تعداد ایمیلهای ارسالی در هاستهاي ايران از طریق php و يا smtp در روز نبايد بيش از 150 عدد باشد
 • گزارش فني شرکت و يا IDC که سرور ميزباني در آن مي باشد نسبت به انجام اعمال مغاير قانون شرکت.
 • عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جمهوري اسلامي ايران (خريدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد اين قانون مي باشد)
 • انجام فعاليتهايي که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خريدار و يا ساير خريداران گردد.
 • استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستمهاي اشخاص ثالث.
 • راه اندازي mail server Open relay.
 • انجام فعاليت IRC
 • عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس.
 • مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائلي شرکت حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و ....

 

فصل نهم : محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , TrafficData transfer , Ram , و ...

9.1 شرکت در تعرفه ي خود ويا در سايت اين موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرويسهاي شرکت براي عموم سرويسها در تعرفه درج شده است .

ليکن موارد زيرنيز بايد در نظر باشند.

 • حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي 10 درصد در بازه زماني 2 دقيقه
 • حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي 300 مگا بايت
 • حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
 • حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه

9.2 ملاک تشخيص، نرم افزارهاي کنترلي و واحد فني شرکت خواهد بود.

9.3 شرکت در صورت تجاوز منابع سرويس کاربر از حدود تعيين شده، حق قطع سرويس بدون اخطار قبلي تا تعيين وضعيت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خريدار خواهد رساند. در اين صورت، شرکت، پس از ارتقا سرويس توسط خريدار ويا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرويس دهي خواهد نمود.

9.4 در صورتيکه خريدار در استفاده از برخي منابع که قابل اندازه گيري نيستند از حد استاندارد سرويس تجاوز نمايد به تشخيص بخش فني، شرکت حق قطع سرويس تا تعيين تکليف جديد را دارد.

 

فصل دهم : محتوا

10.1 سرويسهاي شرکت مي بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي تواند شامل موارد زير باشد (البته محدود به موارد زير نيست(

 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز
 • استفاده غير مجاز از علائم و اسامي تجاري ديگران
 • استفاده غير مجاز از لوگو هاي ديگران
 • هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور
 • انتشار اکاذيب عليه ديگران
 • کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود
 • سايتهاي فعال در زمينه HYIP ويا داراي سيستم هرمي
 • فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاري ايران و کشوري که سرورها در آن قرار دارد
 • سايتهاي مرتبط يا حامي گروههاي شناخته شده تروريست بين المللي
 • استفاده از سرويس هاي شرکت براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده هاي مرتبط با مسائل جنسي و غير اخلاقي به هر شکل

10.2 مسئوليت محتواي درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار ويا متصل به دامنه خريداري شده از شرکت تماما بر عهده خريدار است . اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد وسهو ويا مواردي که توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي پذيرد خواهد بود.

10.3 در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جبران کليه خسارات وهزينه هاي مادي ومعنوي کلي وجزئي وارد بر شرکت در پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح بر عهده خريدار خواهد بود.

10.4 شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خريدار که محتواي مجرمانه در سرويس خود ويا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائي اقدام نمايد.

فصل يازدهم : مسئوليت خريدار

11.1 خريدار موظف است که کليه مواد توافقنامه، ضوابط شرکت و قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد. درصورت عدم رعايت، شرکت حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد قانوني ودريافت خسارت از خريدار را دارد وخريدار موظف به جبران کليه خسارات وهزينه وارده بر شرکت مي باشد همچنين هيچ وجهي بابت فسخ سرويس ويا ايام باقيمانده سرويس يا خسارت وارده به خريدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

11.2 خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه شده مي باشند همچنين مي بايست به حقوق ساير خريداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير خريداران مي گردد را براي خود محفوظ مي دارد. ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت

11.3 به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس برمي گردد که با پايان سرويس به پايان مي رسد. بندهاي ديگر قوانين پابرجا بوده وخريدار همواره موظف به رعايت قوانين عمومي وحقوقي شرکت خواهد بود.

11.4 کليه مسئوليتهاي عدم استفاده صحيح از سرويس خريداري شده با خريدار مي باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فني اعلام شده در بسته هاي ميزباني خود مي باشد.

 

فصل دوازدهم : گارانتي و پشتيباني

12.1 شرکت معادل 3 روز تقويمي از زمان خريد داراي گارانتي برگشت پول بدون شرط براي برخی از سرویس های  خود مي باشد.(مطابق قصل 18 ماده های 9 - 10 ) واز اينرو پس از اين زمان، گارانتي به سرويس خريدار تعلق نمي گيرد.

12.2 شرکت تنها مسئوليت سرويس دهي در حوزه خريد را دارد. در خصوص اختلالات و موارد ديگر مانند ارتباط اينترنت خريدار وبرنامه نويسي وب ونرم افزارها ومشکل دامنه اي که نزد ديگران ثبت شده است مسئوليتي متوجه شرکت نمي باشد.

12.3 ملاک وجود اختلال در سرويس، گزارش واحد فني ويک سايت Tracer معتبر که بايد توسط شرکت تائيد شده باشد، است.

12.4 زمان اختلال در سرويس خريدار در صورت درخواست کتبي وي با اعلام مدت اختلال وتائيد واحد فني در صورتي که ميزان تجمعي آن از ابتداي دوره از 0.2% کل دوره بيشتر باشد به مدت سرويس افزوده مي گردد .

12.5 ارائه خدمات پشتيباني در شرکت بر مبناي پرتال پشتيباني وبه صورت 24 ساعته وهفت روز هفته مي باشد. ضمنا به درخواستهايي که از طريق تلفن اعلام گردد نيز رسيدگي مي شود.

12.6 نحوه ارتباط مستند خريدار براي درخواستهاي گارانتي و پشتيباني بايد از طريق پرتال پشتيباني باشدکه زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگي وهويت خريد مشخص باشد.

12.7 عدم رضايت از خدمات بخش پشتيباني و فني مي بايست به سرعت (ظرف 24 ساعت) از زمان وقوع به واحد شکايات و يا دفتر مديريت از طريق پرتال پشتيباني اعلام گردد.

12.8 سرويس ها و رويه عمومي شرکت بر اساس استاندارد فني بين المللي و مصالح شرکت تعريف شده و براي خريدار خاص غير قابل تفکيک و تغيير است وخريدار موظف است بررسي لازم خود را قبل از خريد سرويس بعمل آورده باشد. 
12.99 شرکت مسئوليتي در قبال عدم تطابق سرويس خريداري شده با نياز مشتري ندارد.

12.10 شرکت نسبت به نصب و عملياتي شدن نرم افزارهائي را که مورد تائيد بخش فني نمي باشد مسووليتي ندارد.

12.11 ميزان مسئوليت شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غير مستقيم وارد بر خريدار در استفاده از سرويس و يا اطلاعات خريدار محدود به بند خسارات اين قانون (مندرج در فصل بیست و سوم این قرارداد) خواهد بود.

 

فصل سيزدهم : ضوابط خاص دامنه
13.1 تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمديد ، ممکن است داراي جريمه تاخير نسبت به تعرفه عادي باشد که اين جريمه مطابق با قوانين
ICANNN و ثبت کننده اصليمی باشد و شرکت دخالتی در آن ندارد.

13.2 تاريخ مستند براي مدت ثبت دامنه،whois هاي بين المللي مي باشد.( در خصوص دامنه هاي ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)

13.3 اگر در سفارش خريدار، دامنه اي باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننمايد و يا در حين تکميل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص ديگري ثبت گردد و يا انتقال دامنه اي به شرکت باشد که به هر دليل انجام نگردد، شرکت تنها موظف به بازگرداندن هزينه ثبت و يا انتقال آن دامنه به حساب خريدار در پرتال کاربران مي باشد.

13.4 در صورت درخواست انتقال يک دامنه به پنلي خارج از شرکت از طريق پرتال کاربران شرکت حق ممانعت از تکميل مراحل انتقال را ندارد

13.5 از آنجا که شرکت ثبت وتمديد دامنه وانتقال براي خريدار را به صورت واسط انجام مي دهد عدم پذيرش توسط ثبت کنندگان بين المللي ويا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ويا تمديد دامنه به هر دليل مسئوليتي را متوجه شرکت نخواهد کرد.

13.6 خريدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکيتي دامنه براي خود تحقيق لازم را به عمل آورده وشرکت در صورت ادعاي شخص ثالث صاحب حق مورد تائيد شرکت و مراجع ذيصلاح ايراني وبين المللي آن دامنه را مسدود نموده و به راي مراجع ويا قوانين بين المللي عمل مي نمايد.

 

فصل چهاردهم : ضوابط خاص ميزباني
14.1 شرکت مسئوليتي در قبال تحويل داده هاي موجود در فضاي ميزباني وب به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از
FTPPخواهد بود.

14.2 شرکت مسئوليتي نسبت به بارگذاري اطلاعات (Upload) در فضاي ميزباني خريدار ويا download اطلاعات وي به صورت رايگان ندارد.

14.3 شرکت مسئوليتي نسبت به نصب نرم افزار براي خريدار به صورت رايگان ندارد.

14.4 شرکت تلاش خود را جهت راهنمايي خريدار در مسائل فني مي کند ولي خريدار خود مسئول است با اطلاعات فني سرويس ميزباني وب آشنائي داشته وشرکت مسئوليتي نسبت به آموزش نحوه بهره برداري صحيح از سرويس ندارد.
14.5
 خریدار اجازه نصب گواهینامه SSL بر روی آی پی یا آی پی های اشتراکی سرور ندارد و می بایست برای نصب گواهینامه درخواست آی پی اختصاصی را به پشتیبانی شرکت ارسال کند.

 

فصل پانزدهم : ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصي  هاست پر بازدید

15.1 شرکت مسئوليتي در قبال پشتيباني فني سرور اختصاصي هاست پر بازدید به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از ارتباط ريموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد

15.2 شرکت تنها در صورت بروز مشکلاتي که موجب عدم دسترسي به سرور از راه دور مي گردد مسئول پشتيباني فني سرور بوده و البته در صورتي که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خريدار باشد هزينه پشتيباني طبق فاکتورهاي IDC از خريدار اخذ خواهد شد

15.3 مالک تجهيزات و سخت افزار سرور اختصاصي، شرکت مي باشد و پرداخت هزينه اجاره سرور موجب بروز حقي براي خريدار نمي گردد

15.4 در صورت بروز مشکل سخت افزاري که موجب عدم دسترسي به سرور شود خريدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتيباني شرکت بوده و شرکت پس از اطلاع موظف به تعويض سخت افزار معيوب به صورت رايگان مي باشد.

15.5 در مواردی که سرور از خارج از کشور خریداری می شود مشتری تابع قوانین کشور و دیتاسنتر مربوطه خواهد بود.

 

فصل شانزدهم : ساير ضوابط خاص
16.1 خريدار موظف است سرويسهايي که نزد شرکت تمديد مي نمايد را از نظر تمديد شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمديد توسط شرکت، حداکثر 77روزتقويمي پس از زمان انقضا
مراتب را کتبا به مقام مسئول ويا واحد شکايات ارسال نمايد.

16.2 توافقات خاص تنها به صورت کتبي وبا مهرو امضا مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبي يا شفاهي و يا به هر شکل ديگر از درجه اعتبار ساقط است .

16.3 خريدار موظف است تحويل ، تطابق واجراي صحيح سرويس خريداري شده را کنترل نمايد.

16.4 شرکت هيچ مسئوليتي براي بدست آوردن دامنه از دست رفته و يا اطلاعات حذف شده از روي سرورهاي ميزباني پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .

16.5 مسئوليت اطلاع از زمان انقضا سرويس وکنترل آنها بر عهده خريدار مي باشد ليکن شرکت، انقضاء سرويسهاي خريدار را 7 روز قبل از طريق پست الکترونيک به وي يادآوري مي نمايد و عدم دسترسي خريدار به پست الکترونيکي خود، مسئوليتي را براي شرکت ايجاد نخواهد کرد.

 

16.6 وضعيت اعتبار، فهرست سرويسها و پرداختهاي خريدار در حساب کاربري وي در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وي مي تواند براي آگاهي از وضعيت عملکرد خود از طريق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نمايد.

16.7 مدت زمان قطع سرويس ناشي از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسي جرائم واعمال تشخيص کارشناسي به مدت زمان سرويس دهي افزوده نمي گردد.

16.8 امکان دريافت هرگونه سرويس هديه و يا کمک هزينه هاي پيش بيني شده در برخي از سرويسها تنها در هنگام خريد بسته وجود دارد و طي مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزينه آن به حساب کاربري خريدار واريز نمي شود.

 

فصل هفدهم : نسخه پشتيبان (Backup)

17.1 تجهیزات رایانه ای غیر قابل پیشبینی هستند لذا به طور کلي مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از داده ها و فايلها با خود خريداران بوده و همه خريداران مي بايست پشتيبان کليه داده هاي مورد نياز خود را در جايي غير از تجهيزات و سرورهاي شرکت نگهداري نمايند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانايي بازگرداندن اطلاعات از آرشيو بکاپ هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود و شرکت در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

17.2 مسئوليت بکاپ گرفتن در سرويس هاي سرورهاي اختصاصي - سرور های مجازی - هاست های پر بازدید - هاست های دانلود صرفا به عهده خود خريدار مي باشد و شرکت در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد

17.3 شرکت جهت امنيت بيشتر، از کليه از فايلهاي خريداران بجز موارد مندرج در بند 2-17 بصورت یک هفته در میان نسخه پشتيبان تهيه مي کند. اين نسخه پشتيبان حداکثر تا 10 روز نگهداري خواهد شد. نسخه پشتيبان از بانک اطلاعاتي ms sql server گرفته مي شود و يک هفته نگهداري مي شود. شرکت تعهدي نسبت به صحت ، کارکرد و یا وجود اين نسخه ها ندارد.

17.4 تمام نسخه هاي پشتيبان بر روي محلي خارج از دسترسي خريدار نگهداري مي شود

17.5 شرکت تعهدي نسبت به ارائه رايگان داده هاي موجود در آرشيوهاي خود به خريدار ندارد.

17.6 شرکت هيچگونه مسئوليتي در مورد صحت نسخه پشتيبان و بروز بودن آنها را ندارد.

 

فصل هجدهم : شرايط و قوانين مالي

18.1 نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومي خريدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پايان مدت سرويس نگهداري نمايد.

18.2 خريدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدي ويا در وجه حسابهاي اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد .در شرايطي که شرکت درراستاي مساعدت با خريدار اقدام به پذيرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وي نمايد، با عدم وصول وجه چک، خريدار موظف است در روز سررسيد فورا اقدام به واريز وجه به حسابهاي اعلام شده نمايد و لاشه چک خود را دريافت نمايد در غير اين صورت هزينه تاخير در وصول اسناد ،پيگيري هاي حقوقي ، اياب و ذهاب و ساير موارد نيز بر عهده خريدار خواهد بود ضمنا در اينگونه موارد شرکت حق دارد ضمن تعليق سرويس، فاکتور خريداري که قسمتي از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر شرکت وهزينه سرويس را از آن کسر نمايد.

18.3 به دليل محدوديت هاي نگهداري داده هاي حسابداري، فيش بانکي و يا حواله اي که براي افزايش اعتبار و يا پرداخت يک صورت حساب، تنها تا 6 ماه پس از واريز قابليت استفاده را خواهد داشت. 
18.44 شرکت، حق تامين و وصول کليه مطالبات و جرائم ، سود تاخيردر پرداخت و ساير هزينه هاي خود از محل قطع موقت و يا دائم کليه سرويسها و اعتبارات خريدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتيکه خريدار فورا به اخطار اعلام شده از سوي شرکت توجه ننمايد حق هر گونه اعتراض بعدي را از خود سلب مي نمايد لازم به ذکر است مدت قطعي سرويس ناشي ازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرويس دهي افزوده نخواهد شد و کليه مسئوليتهاي ناشي از اين نوع قطع سرويس برعهده خريدار ميباشد.

18.5 در صورتيکه شرکت تشخيص دهد هر يک از سرويسها و يا کالاي خريداري شده يک خريدار درزمان تحويل، با حجم بيشتر و يا باامکانات بهتر ويا زمان طولاني تر و يا هر مورد هزينه بر بالاتري از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وي قرار گرفته و يا به هر دليل خريدار به اين حجم بيشتر و يا امکانات بهتر و منابع بيشتر ويا زمان طولاني تر دست پيدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه اي آنرا از خريدار دريافت نمايد؛ پرداخت اين هزينه براي خريدار اجباري مي باشد و شرکت حق استيفا طلب خود را از نحوه دريافت بدهي هاي خريدار خواهد داشت.

18.6 شرکت براي گسترش خدمات و افزايش سرويس دهي به خريداران خود در بازه هاي مختلف زماني اقدام به انتشار و توزيع بنهاي خريد مي نمايد. لازم به ذکر است که شرکت در پذيرش و يا عدم پذيرش اين بنها دربازه هاي تخفيف و ايام خاص مختار مي باشد.

18.7 براي خريد يک سرويس ميزباني و يا يک بسته نرم افزاري امکان پذيرش بيش از يک بن وجود ندارد.

18.8 هيچ يک از کمک هزينه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبديل به ارزش ريالي و کسر از فاکتور نمي باشد.

18.9 بازگشت پول :

18.9.1 کليه سرويس هاي سالیانه شرکت به استثناي سرويس هاي ماهیانه و موارد  اعلام شده در زير داراي 3 روز ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت (مي باشند).
 سرويس هايي که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از:

دامین

سرور اختصاصی

سرور مجازی

هاست دانلود

قالب
سرویس تبدیل وبلاگ به وب سایت

طراحی و برنامه نویسی

دستمزد های دریافتی به جهت انجام امور مشتری

 

18.9.2 ضمانت برگشت وجه تنها در خرید سرويس هاي جديد ارائه مي شود . تمديد يا ارتقاي هر سرويس شامل ضمانت برگشت وجه نمي شود.
18.9.33 پس از پايان مدت ضمانت برگشت وجه، هيچگونه درخواستي مبني بر برگشت پول مسموع نخواهد بود

18.9.4 برگشت پول با درخواست کتبي مالک تنها با حضور وي يا نماينده قانوني او در محل شرکت يا از طريق اعلام يک شماره حساب بانک ....توسط خريدار و واريز اينترنتي به آن حساب از طريق سيستم اينترنتي می باشد.
18.9.5 در صورتیکه مشترک سرویس تبدیل وبلاگ به وب سایت را خریداری نماید گارانتی برگشت هزینه پس از سه روز در سرویس مربوطه باکل لغو می گردد.
18.9.6 لغو سرویس نمایندگی هاست منوط به ان است که اطلاعات هاست مشترک به سرور های میهن وب هاست منتقل نشده باشد یا انتقال توسط نماینده انجام شده باشد.

18.10 بدهي ها :

18.10.1 شرکت با اعلام و اخطار قبلي در خصوص تسويه بدهي هاي معوق حق قطع سرويسي که خريدار براي آن بدهکار است و يا ساير سرويسها و خريدهاي قبلي خريدار را داشته و مي تواند در صورت تمايل با تملک برخي از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرويس) از ميزان بدهي (اصل بدهي، جرائم و يا خسارات وارده بر شرکت) کسر نمايد

 

فصل نوزدهم : فورس ماژور

شرکت هيچگونه مسئوليتي در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلاياي طبيعي، جنگ، شورش، آشوب اجتماعي، انفجار، اعتصاب، محدوديتهاي دولتي و تحريم را ندارد. با اين حال در صورت بروز چنين مواردي شرکت تلاش خود را براي کاهش اثرات اين موارد را مي نمايد. بروز هر يک از موارد فورس ماژور موجب تخطي خريداران از شرايط خدمات نخواهد شد.

تحريم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

 

فصل بيستم : انقضاء و تمديد خدمات

تاريخ تمديد يک سرويس منقضي شده، از زمان تاريخ انقضاء قبلي خواهد بود همچنين شرکت مسئوليتي در قبال نگهداري و ارائه اطلاعات و داده هاي خريدار پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت.

 

فصل بيست و يکم : پذيرش مواد توافقنامه و ضوابط

با پرداخت مبلغ فاکتور و يا عضويت در سايت شرکت، خريدار مواد توافقنامه و ضوابط شرکت را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از خريدار وجود ندارد.

فصل بيست و دوم : رويه حفاظت

شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصي خريدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ويا استفاده تبليغاتي را ندارد وتنها در صورت دريافت حکم قضائي اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانوني در اختيار مقام قضائي قرار خواهد داد.

اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دليل قابل رويت بودن براي عموم از اين قاعده مستثني مي باشد.


فصل بيست و سوم : خسارت و رفع مسئوليت

23.1 خدمات شرکت به همان شکلي که هستند ارائه مي شوند و هيچگونه گارانتي صريح و ضمني شامل آنها نمي گردد. ضمنا هيچگونه ضمانتي مانند مطابق نياز خريدار بودن، بي عيب بودن، عدم قطعي، امنيت و ... ارائه نمي شود. همه ضمانتهاي کتبي و شفاهي در مورد سرويسهاي شرکت که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد اعتبار مي باشند. شرکت هيچگونه خسارتي بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمي پردازد. شرکت تحت هيچ شرايطي مسئول حوادث احتمالي (مانند از دست رفتن داده ها روي سرور) نخواهد بود.

23.2 سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار براي هريک از انواع سرويسها (هاست host ، دامین domain، سرور اختصاصی dedicated server، سرورمجازی  virtual private serverو... ) حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط خريدار بوده و شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال جبران خسارات (مادی و معنوی) مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت
23-3 در برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت
 ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در چنين شرايطي  مشتري موافقت مي كند كه  حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط میهن وب هاست در برابر خسارات احتمالي، بيش از كل مقدار پرداختي به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده به شرکت نگردد.

فصل بیست و چهارم : نحوه برخورد مشتری با شرکت
  24.1 در صورت ایجاد مزاحمت ، تهدید ،  استفاده از الفاظ نامناسب ، توهین ، افترا و مواردی اینچنینی شرکت حق انسداد وب سایت نامبرده ،  شکایت از مشترک و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را خواهد داشت.

فصل بيست و پنجم : سلب اختيار

عدم اجراي بخشي از ضوابط و مواد توافقنامه توسط شرکت نسبت به خريدار يا ديگران به منزله سلب حق اجراي  سایر مواد توافقنامه از شرکت نمي باشد.


مشترک با امضای الکترونیکی
 این قرارداد  در زمان خرید ،کلیه موارد توافقنامه را پذیرفته است .