پرتال مجموعه‌ای به مجموعه های  صفحات وب گفته میشود که به صورت جامع و متمرکز  سامان دهی اطلاعات، دستیابی به اطلاعـات و فعل و انفعـال با آن را در وب سـاده می سازد. این صفحات اطلاعات را از قسمت های مختلف جمع آوری نموده و هر بار که صفحـه‌ای از پرتـال در وب نمایش داده شـود، به صورت خودکار گـردآوری و قالب‌بندی می‌شود تا با آخرین محتوا و قالب‌بندی که برای آن صفحه انتخاب شده است، هماهنگ گردد.پرتال های سازمانی به صورت کلی با دو هدف، شامل مدیریت متمركز اطلاعات تجـاری در سازمانهـا و ارائه خدمـات اطلاعـاتی روزآمد طـراحی کیشوند.این پرتال ها علاوه بر اطلاع‎رسانی، زمینه‎های تعامل میان مدیران و كارمندان و مشتریان یا كاربران را ایجاد می‎نمایند.

برخی از امکاناتی که در طراحی پرتال سازمانی میتوان در نظر گرفت

  • طراحی پرتال سازمانی با امکان وجود دبیرخانه آنلاین
  • طراحی پرتال سازمانی با امکان وجود چارت سازمانی شاغلین
  • طراحی پرتال سازمانی با امکان وجود برد اطلاع رسانی
  • طراحی پرتال سازمانی با امکان وجود پرتال همکاران(فیش حقوقی)
  • طراحی پرتال سازمانی با امکان وجود درگاهی ارتباط دو سازمان با یکدیگر
  • طراحی پرتال سازمانی با امکان وجود تقویم رویداد ها

تجربه ما در طراحی سایت های سازمانی میتواند سازمان شما در دستیابی به پرتال سازمانی برخط و موثر در ایجاد ارتباط سازمانی یاری رساند شما میتوانید از قسمت صدور پیش فاکتور انلاین سایت ما  اقدام نمایید و یا با کارشناسان ما جهت دریافت اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید